پرش به محتوا
اضطراب فراگیر

اضطراب فراگیر

اضطراب فراگیر Generalized Anxiety Disorder اضطراب و نگرانی مفرط که درباره وقایع و فعالیت های مختلفی هستند (مانند کار کردهای شغلی و تحصیلی) کنترل نگرانی برای فرد دشوار است بی قراری و بی تابی یا

اختلال وسواسی جبری

اختلال وسواسی جبری

اختلال وسواسی جبری Obsessive - Compulsive Disorder وسواسی های فکری شامل افکار، تمایلات یا تصورات مکرر و پایداری هستند که به شکل مزاحم و ناخواسته تجربه می شوند، حال آنکه وسواسی های عملی (اجبارها)، رفتارهای

اختلال اضطراب اجتماعی: جمعیت هراسی

اختلال اضطراب اجتماعی: جمعیت هراسی

اختلال اضطراب اجتماعی: جمعیت هراسی Social Anxiety Disorder : (social phobia) - ترس یا اضطراب قابل ملاحظه درباره ی یک یا چند موقعیت اجتماعی که در آنها احتمال دقت نظر به بیمار و موشکافی دیگران

زوج درمانی

زوج درمانی

بسیاری از پژوهش های اخیر با مرور بر سابقه زوج درمانی، آن را نسبتا مؤثر دانسته اند. با این وجود "نقش خود همسران در ایجاد پیشرفت" و "میزان تداوم و ابقاء تغییرات" دو عاملی است

زوج درمانی

زوج درمانی

بسیاری از پژوهش های اخیر با مرور بر سابقه زوج درمانی، آن را نسبتا مؤثر دانسته اند. با این وجود “نقش خود همسران در ایجاد

شکست عشقی

شکست عشقی

سندروم شکست عشقی ممکن است عشق، از حیرت انگیز ترین و در عین حال دردناک ترین هیجانی باشد که تجربه می کنیم. درد عاطفی ناشی

ازدواج

مشاوره پیش از ازدواج

معمولا جامعه را به چند نهاد اصلی تقسیم می کنند: نهاد خانواده، نهاد آموزش، نهاد اقتصاد، نهاد حکومت، و نهاد دین. در سده اخیر و

دوقطبی aggression

دو قطبی

اختلال دوقطبی: اختلال دو قطبی تجربه ی خلق ملول شدید و بسیار اخلالگر را شامل میشود که ممکن است به صورت متناوب با دوره ی

درمان عقلانی - عاطفی الیس

درمان عقلانی – عاطفی الیس

نظریه عقلانی – عاطفي آلبرت اليس يك توجیه منطقی در قالب رابطه (c-b-a) است. در این رابطه a حادثه و یا واقعه ای است که

درباره دکتر شقایق بازرگان

روانشناس و روان درمان گر

کارشناس ارشد روانشناسی

دکترای تخصصی روانشناسی

عضو سازمان نظام روانشناسی

عضو انجمن روانشناسی ایران

مدرس دانشگاه

ارتباط با دکتـر

درباره دکتر شقایق بازرگان

روانشناس و روان درمان گر

کارشناس ارشد روانشناسی

دکترای تخصصی روانشناسی

عضو سازمان نظام روانشناسی

عضو انجمن روانشناسی ایران

مدرس دانشگاه

ارتباط با دکتـر