پرش به محتوا
social-phobia اختلال اضطراب اجتماعی

اختلال اضطراب اجتماعی: جمعیت هراسی

اختلال اضطراب اجتماعی: جمعیت هراسی

Social Anxiety Disorder : (social phobia)

– ترس یا اضطراب قابل ملاحظه درباره ی یک یا چند موقعیت اجتماعی که در آنها احتمال دقت نظر به بیمار و موشکافی دیگران وجود دارد. نمونه ها عبارتند از: تعاملات اجتماعی مثلا مکالمه یا ملاقات با افراد غریبه، مشاوره شدن مثلا خوردن یا آشامیدن و اجرا کردن در حضور دیگران مثلا سخنرانی کردن

– فرد ازین می ترسد که کاری انجام دهد یا علائم اضطراب بروز دهد که دیگران برداشت منفی از آن داشته باشند یعنی شرمنده شود یا مسخره کنند، وی را طرد کنند یا مورد اهانت قرار دهند.

– موقعیت های اجتماعی مذکور تقریبا همیشه سبب ترس یا اضطراب میگردند.

– از این موقعیت های اجتماعی اجتناب می ورزد و یا تحمل آن همراه با ترس و اضطراب شدیدی است

– ترس و اضطراب موجود بیشتر از آن چیزی است که از موقعیت اجتماعی مذکور و زمینه ی اجتماعی – فرهنگی فرد انتظار میرود.

مطالب مرتبط با نوشته

اشتراک گذاری

avatar

درباره دکتر شقایق بازرگان

روانشناس و روان درمان گر

کارشناس ارشد روانشناسی

دکترای تخصصی روانشناسی

عضو سازمان نظام روانشناسی

عضو انجمن روانشناسی ایران

مدرس دانشگاه

ارتباط با دکتـر

درباره دکتر شقایق بازرگان

روانشناس و روان درمان گر

کارشناس ارشد روانشناسی

دکترای تخصصی روانشناسی

عضو سازمان نظام روانشناسی

عضو انجمن روانشناسی ایران

مدرس دانشگاه

ارتباط با دکتـر