پرش به محتوا

اضطراب:

حس پیشبینی خطرات آتی است، اضطراب بیشتر باعث تنش عضلانی، گوش به زنگی در آماده سازی برای خطرات احتمالی آتی و رفتارهای اجتنابی و احتیاطی میشود گاهی رفتارهای اجتنابی فراگیرسبب اضطراب یا ترس میگردند.

اختلال اضطراب فراگیر

Generalized Anxiety Disorder

اضطراب و نگرانی مفرط که درباره وقایع و فعالیت های مختلفی هستند (مانند کار کردهای شغلی و تحصیلی)

  • کنترل نگرانی برای فرد دشوار است
  • بی قراری و بی تابی یا احساس برانگیختگی
  • زود خسته شدن
  • اشکال در تمرکز یا خالی شدن ذهن
  • تحریک پذیری
  • تنیدگی عضلانی
  • اختلال خواب (اشکال در به خواب رفتن یا حفظ تداوم خواب یا خواب توام با بی قراری و عدم رضایت از خواب)

اختلال اضطراب اجتماعی: جمعیت هراسی

Social Anxiety Disorder : (social phobia)

-ترس یا اضطراب قابل ملاحظه درباره ی یک یا چند موقعیت اجتماعی که در آنها احتمال دقت نظر به بیمار و موشکافی دیگران وجود دارد. نمونه ها عبارتند از: تعاملات اجتماعی مثلا مکالمه یا ملاقات با افراد غریبه، مشاوره شدن مثلا خوردن یا آشامیدن و اجرا کردن در حضور دیگران مثلا سخنرانی کردن

-فرد ازین میترسد که کاری انجام دهد یا علائم اضطراب بروز دهد که دیگران برداشت منفی از آن داشته باشند یعنی شرمنده شود یا مسخره کنند وی را طرد کنند یا مورد اهانت قرار دهند.

– موقعیت های اجنماعی مذکور تقریبا همیشه سبب ترس یا اضطراب میگردند.

– از این موقعیت های اجتماعی اجتناب می ورزد و یا تحمل آن همراه با ترس و اضطراب شدیدی است

– ترس و اضطراب موجود بیشتر از آن چیزی است که از موقعیت اجتماعی مذکور و زمینه ی اجتماعی – فرهنگی فرد انتظار میرود

-ترس: واکنش هیجانی به خطری واقعی یا تهدیدی قریب الوقوع است.

ترس باعث برانگیختگی فوری شدیدتر دستگاه عصبی خودکار به منظور جنگ یا گریز، تمرکز بر خطر آنی موجود و رفتارهای فرار میشود.

مطالب مرتبط با نوشته

اشتراک گذاری

avatar

درباره دکتر شقایق بازرگان

روانشناس و روان درمان گر

کارشناس ارشد روانشناسی

دکترای تخصصی روانشناسی

عضو سازمان نظام روانشناسی

عضو انجمن روانشناسی ایران

مدرس دانشگاه

ارتباط با دکتـر

درباره دکتر شقایق بازرگان

روانشناس و روان درمان گر

کارشناس ارشد روانشناسی

دکترای تخصصی روانشناسی

عضو سازمان نظام روانشناسی

عضو انجمن روانشناسی ایران

مدرس دانشگاه

ارتباط با دکتـر