پرش به محتوا
روانشناسی ازدواج

روانشناسی ازدواج

روانشناسی ازدواج توسط دکتر برجسته شقایق بازرگان برای شما عزیزان روانشناسی ازدواج توسط دکتر برجسته شقایق بازرگان برای شما عزیزان روانشناسی ازدواج توسط دکتر برجسته شقایق بازرگان برای شما عزیزان روانشناسی ازدواج توسط دکتر برجسته

دوره ی سوگ

دوره ی سوگ

تعریف سوگ سوگ پاسخ به تجربه فقدان یک فرد محبوب است که فوت کرده است. فقدان یک دوست، عضوی از خانواده و یا هر فرد محبوب دیگری، بازماندگان را با طیفی از احساسات دشوار و

اضطراب

اضطراب

اضطراب: حس پیشبینی خطرات آتی است، اضطراب بیشتر باعث تنش عضلانی، گوش به زنگی در آماده سازی برای خطرات احتمالی آتی و رفتارهای اجتنابی و احتیاطی میشود گاهی رفتارهای اجتنابی فراگیرسبب اضطراب یا ترس میگردند.

اختلال افسردگی اساسی

اختلال افسردگی اساسی

اختلال افسردگی اساسی: خلق افسردهاز دست رفتن علایقکاهش یا افزایش وزنبی خوابی یا پرخوابی تقریبا در همه روزهاسرآسیمگی یا کندی روانی-حرکتی تقریبا در تمام روزهاخستگی و فقدان انرژیاحساس بی ارزشی یا احساس گناه مفرط یا

ازدواج

روانشناسی ازدواج

روانشناسی ازدواج توسط دکتر برجسته شقایق بازرگان برای شما عزیزان روانشناسی ازدواج توسط دکتر برجسته شقایق بازرگان برای شما عزیزان روانشناسی ازدواج توسط دکتر برجسته

نظرات مراجعین

در این صفحه می توانید نظرات خود را با ما و دیگران در میان بگذارید.

دوره سوگ-دکتر شقایق بازرگان

دوره ی سوگ

تعریف سوگ سوگ پاسخ به تجربه فقدان یک فرد محبوب است که فوت کرده است. فقدان یک دوست، عضوی از خانواده و یا هر فرد

اضطراب فراگیر Generalized-Anxiety-Disorder

اضطراب

اضطراب: حس پیشبینی خطرات آتی است، اضطراب بیشتر باعث تنش عضلانی، گوش به زنگی در آماده سازی برای خطرات احتمالی آتی و رفتارهای اجتنابی و

افسردگی depression

اختلال افسردگی اساسی

اختلال افسردگی اساسی: خلق افسرده از دست رفتن علایق کاهش یا افزایش وزن بی خوابی یا پرخوابی تقریبا در همه روزها سرآسیمگی یا کندی روانی-حرکتی

اضطراب فراگیر Generalized-Anxiety-Disorder

اضطراب فراگیر

اضطراب فراگیر Generalized Anxiety Disorder اضطراب و نگرانی مفرط که درباره وقایع و فعالیت های مختلفی هستند (مانند کار کردهای شغلی و تحصیلی) کنترل نگرانی

درباره دکتر شقایق بازرگان

روانشناس و روان درمان گر

کارشناس ارشد روانشناسی

دکترای تخصصی روانشناسی

عضو سازمان نظام روانشناسی

عضو انجمن روانشناسی ایران

مدرس دانشگاه

ارتباط با دکتـر

درباره دکتر شقایق بازرگان

روانشناس و روان درمان گر

کارشناس ارشد روانشناسی

دکترای تخصصی روانشناسی

عضو سازمان نظام روانشناسی

عضو انجمن روانشناسی ایران

مدرس دانشگاه

ارتباط با دکتـر