پرش به محتوا
روانشناسی ازدواج

روانشناسی ازدواج

روانشناسی ازدواج توسط دکتر برجسته شقایق بازرگان برای شما عزیزان

دوره ی سوگ

دوره ی سوگ

تعریف سوگ سوگ پاسخ به تجربه فقدان یک فرد محبوب است که فوت کرده است. فقدان یک دوست، عضوی از خانواده و یا هر فرد محبوب دیگری، بازماندگان را با طیفی از احساسات دشوار و

اضطراب

اضطراب

اضطراب: حس پیشبینی خطرات آتی است، اضطراب بیشتر باعث تنش عضلانی، گوش به زنگی در آماده سازی برای خطرات احتمالی آتی و رفتارهای اجتنابی و احتیاطی میشود گاهی رفتارهای اجتنابی فراگیرسبب اضطراب یا ترس میگردند.

اختلال افسردگی اساسی

اختلال افسردگی اساسی

اختلال افسردگی اساسی: خلق افسردهاز دست رفتن علایقکاهش یا افزایش وزنبی خوابی یا پرخوابی تقریبا در همه روزهاسرآسیمگی یا کندی روانی-حرکتی تقریبا در تمام روزهاخستگی و فقدان انرژیاحساس بی ارزشی یا احساس گناه مفرط یا

ازدواج

روانشناسی ازدواج

روانشناسی ازدواج توسط دکتر برجسته شقایق بازرگان برای شما عزیزان

دوره سوگ-دکتر شقایق بازرگان

دوره ی سوگ

تعریف سوگ سوگ پاسخ به تجربه فقدان یک فرد محبوب است که فوت کرده است. فقدان یک دوست، عضوی از خانواده و یا هر فرد

اضطراب فراگیر Generalized-Anxiety-Disorder

اضطراب

اضطراب: حس پیشبینی خطرات آتی است، اضطراب بیشتر باعث تنش عضلانی، گوش به زنگی در آماده سازی برای خطرات احتمالی آتی و رفتارهای اجتنابی و

افسردگی depression

اختلال افسردگی اساسی

اختلال افسردگی اساسی: خلق افسرده از دست رفتن علایق کاهش یا افزایش وزن بی خوابی یا پرخوابی تقریبا در همه روزها سرآسیمگی یا کندی روانی-حرکتی

اضطراب فراگیر Generalized-Anxiety-Disorder

اضطراب فراگیر

اضطراب فراگیر Generalized Anxiety Disorder اضطراب و نگرانی مفرط که درباره وقایع و فعالیت های مختلفی هستند (مانند کار کردهای شغلی و تحصیلی) کنترل نگرانی

اختلال وسواسی جبری Obsessive---Compulsive-Disorder

اختلال وسواسی جبری

اختلال وسواسی جبری Obsessive – Compulsive Disorder وسواسی های فکری شامل افکار، تمایلات یا تصورات مکرر و پایداری هستند که به شکل مزاحم و ناخواسته

درباره دکتر شقایق بازرگان

روانشناس و روان درمان گر

کارشناس ارشد روانشناسی

دکترای تخصصی روانشناسی

عضو سازمان نظام روانشناسی

عضو انجمن روانشناسی ایران

مدرس دانشگاه

ارتباط با دکتـر

درباره دکتر شقایق بازرگان

روانشناس و روان درمان گر

کارشناس ارشد روانشناسی

دکترای تخصصی روانشناسی

عضو سازمان نظام روانشناسی

عضو انجمن روانشناسی ایران

مدرس دانشگاه

ارتباط با دکتـر