پرش به محتوا
شکست عشقی

شکست عشقی

سندروم شکست عشقی ممکن است عشق، از حیرت انگیز ترین و در عین حال دردناک ترین هیجانی باشد که تجربه می کنیم. درد عاطفی ناشی از قلب شکسته ممکن است به سندرم ضربه عشقی بینجامد.

مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره پیش از ازدواج

معمولا جامعه را به چند نهاد اصلی تقسیم می کنند: نهاد خانواده، نهاد آموزش، نهاد اقتصاد، نهاد حکومت، و نهاد دین. در سده اخیر و در جوامع پیشرفته نهاد علم نیز به نهادهای اجتماعی اضافه

دو قطبی

دو قطبی

اختلال دوقطبی: اختلال دو قطبی تجربه ی خلق ملول شدید و بسیار اخلالگر را شامل میشود که ممکن است به صورت متناوب با دوره ی افسردگی اساسی روی دهد. اختلال دو قطبی نوع 1: افرادی

درمان عقلانی – عاطفی الیس

درمان عقلانی – عاطفی الیس

نظریه عقلانی - عاطفي آلبرت اليس يك توجیه منطقی در قالب رابطه (c-b-a) است. در این رابطه a حادثه و یا واقعه ای است که اتفاق می افتد و فرد را به نحوی بر می

واقعیت درمانی Reality therapy

واقعیت درمانی

واقعیت درمانی یکی از جدیدترین تلاشهای درمانگران در راه توصیف انسان، تعیین قوانین رفتاری، و چگونگی نیل به رضایت، خوشبختی و موفقیت محسوب می شود.

روان کاوی Psychoanalysis

روان کاوی

واژه انگلیسی سایکو آنالیسس از دو لفظ سایکو به معنی روان و آنالیسس” به معنی تجزیه و تحلیل ترکیب شده است که روی هم رفته

درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی اکت ACT

درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی (ACT)

درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی یا اکت (ACT) بر اساس این دیدگاه استوار است که زبان در بسیاری از اختلال های روانشناختی به طور

Behavior Therapy (BT)

رفتار درمانی (BT)

رفتاردرمانی کاربرد اصول تجربی یادگیری برای تغییر رفتار ناسازگار و نامطلوب است. از این رو، رفتاردرمانگران دقیقا با این مسئله مواجهند که مراجع چگونه فراگرفته

طرح واره درمانی (SCT)

طرح واره درمانی (SCT)

طرحواره درمانی که توسط یانگ و همکارانش بوجود آمده، درمانی نوین و یک پارچه است که عمدتا بر اساس بسط و گسترش مفاهیم و روشهای

درباره دکتر شقایق بازرگان

روانشناس و روان درمان گر

کارشناس ارشد روانشناسی

دکترای تخصصی روانشناسی

عضو سازمان نظام روانشناسی

عضو انجمن روانشناسی ایران

مدرس دانشگاه

ارتباط با دکتـر

درباره دکتر شقایق بازرگان

روانشناس و روان درمان گر

کارشناس ارشد روانشناسی

دکترای تخصصی روانشناسی

عضو سازمان نظام روانشناسی

عضو انجمن روانشناسی ایران

مدرس دانشگاه

ارتباط با دکتـر